מכתבי תמיכה

בית דין צדק - בעלזא

 

הרב בריזל

 

הרב גוטשטיין

 

מעיין החינוך התורני

 

בית דין צדק בני-ברק

אישור בדצ בני-ברק

הרב ואזנר

 

הרב ברוורמן

 
 

הרב ליפשיץ

 
 

הרב פרנקל