התקנת תוסף לדפדפן

 

logo explorer google chrome logo logo firefox safari logo
להתקנת התוסף
בInternet Explorer
להתקנת התוסף 
בChrome

להתקנת התוסף 
בFirefox
להתקנת התוסף 
בSafari
(מחשבי MAC בלבד)

 

* יש ליבא את התעודה לתוך מנהל האישורים של הדפדפן