הגדרת ראוטר Rotal

1. לאחר כניסה אל הדפדפן הקלידו את הכתובת הבאה: 10.0.0.138//:Http: 

adress1
2. בעמוד הבא שייפתח יש להקליד בתבנית שם המשתמש Admin ובתבנית הסיסמא Admin
לאחר מכן עבור  ללשונית Advanced בתפריט העליון. 
rotal1
3. במסך הבא שיפתח יש להקליק על "Apply".

rotal2
4.כעת יש להקליק על סימול העיפרון מצד ימין בשורה הראשונה.

rotal3
5. כעת הקליקו על "Next".

 rotalnext
6. במסך הבא יש להסיר את הסימון Enable Qos ולהקליק על "Next".

enableqos
7.במסך הבא יש להקליק על "Next", בסיום ההגדרות הסיסמא לא תהיה גלויה לעין ותראה כנקודות שחורות.

rotalsettings
8.לאישור ההגדרות יש להקליק על "Next".

rotalapply
9. בתבנית user name יש להקליד את שם המשתמש שלכם, לדוגמא: israel@neto.net.il
בתבנית Password יש להקליד את הסיסמא וסמנו את האפשרות Always On והקליקו על Next.
*נתוני הסיסמא גלויים לשם וידוי הקלדה נכון.

rotal6
10.לשם שמירת ההגדרות שביצענו יש ללחוץ על Finish , כעת הראוטר יבצע איתחול עצמי ולאחריו ישמרו ההגדרות.
לאחר האתחול יתחבר הראוטר באופן אוטומטי לאינטרנט. 

rotalfinish
11. לאחר לחיצה על Finish יתקבל המבך הבא אשר ביום טעינתו הנמשך כ-3 דקות לערך יש לסגור את הדפדפן ולפתוח אותו מחדש.

rotalre
12. במידה ובזמן אתחול הראוטר תופיע בדפדפן הודעה כי הדף אינו זמין - במקרה זה יש להכנס שוב לדפןפן ולהקליד את הכתובת 10.0.0.138//:Http

כעת הראוטר מוגדר בהצלחה על מחשבך.