הגדרת ראוטר Netgear VEGN 2610

1.לאחר כניסה לדפדפן נקליד את הכתובת הבאה  10.0.0.138//:Http.

 10.0.0.138
2. בתבנית שם משתמש הקלידו Admin
בתבנית הסיסמא הקלידו Admin והקליקו על אישור.

NETGEARVEGN2610

3.נכנס אל הלשונית העליונה BASIC ובתוכה אל תוך Internet   ונגדיר את הנתונים הבאים:
בתפריט הגלילה נבחר ב WAN1.
באופציה "Does your internet connection require a login" נסמן את yes. 
בתפריט הגלילה "internet Service Provider  נבחר ב PPPoE.
בתבנית Login נקליד את שם המשתמש שלנו ולאחריו Ineto@.
בתבנית Password נקליד את הסיסמא. 
באפשרות Connection mode בתפריט הגלילה נבחר באפשרות Always on
באפשרות Internet IP Address נסמן את האופצייה הראשונה "Get Dynamically from ISP"
באפשרות NAT (network Address) Translation נסמן את האופצייה הראשונה Enable.
באפשרות Router MAC Address נסמן את האופצייה הראשונה Use Default Address.
לסיום, נלחץ על Apply בראשית העמוד.

 netgearv3

netgearv4

כעת הראוטר מוגדר בהצלחה על מחשבכם.