הגדרת ראוטר Ambit U10C019

1.לאחר כניסה לדפדפן נקליד את הכתובת הבאה: 192.168.0.1//:Http

hoeambit1
2. לאחר מכן יופיע המסך הבא בו יש להקליק על "Login"

hotambit2
3.בתבנית User name יש להקליד:Admin , בתבנית Password יש להקליד cableroot ולאחר מכן להקליק "OK" 

hotambit4
4.במסך הבא :
בחלקו העליון של המסך, הקליקו על "GATEWAY"
בחלק השמאלי של המסך, הקליקו על “Setup”
באופצייה Wan Connection Type: יש לסמן את האפשרות: L2TP (dhcp)
בתבנית ppp User Name: הקלידו את שם המשתמש
בתבנית ppp Password: הקלידו את הסיסמא
בתבנית L2TP Server: יש להקליד: cable.neto.net.il
לסיום, יש להקליק על “Apply”.

hotambit5
5.המתינו כ30 שניות עד לאתחול הראוטר ולקבלת ההודעה הבאה:

hotambitfinish
כעת הראוטר מוגדר בהצלחה על מחשבכם.