הגדרת ראוטר 3Com

הגדרת הראוטר ללקוחות HOT

1.לאחר כניסה אל הדפדפן הקלידו את הכתובת הבאה בשורת הכתובות:192.168.1.1

3comaddress

2.בחלון שייפתח בתבנית user name הקלידו Admin ובתבנית Password הקלידו Admin

 

admin

3.בתפריט השמאלי הקליקו על האפשרות Internet Settings ולאחר מכן מלאו אחר ההוראות הבאות:

בתפריט הגלילה IP Allocation Mode בחרו באפשרות (L2TP (used European providers

בתפריט הגלילה L2TP server Address ביחרו באפשרות Server name והקלידן cable.neto.net.il 

בתבנית L2TP user name הקלידו את שם המשתמש שלכם, בתבנית L2TP Password הקלידו את הסיסמא שלכם.

לסיום הקליקו על הכפתור Apply.

3com

הגדרת הראוטר ב Adsl

בצעו את הוראות הכניסה לדפדפן כפי שמוסבר ללקוחות הוט ובצעו אחר הפעולות הבאות:

בתפריט השמאלי ביחרו באפשרות Internet Settings, בתפריט הגלילה IP Allocation Mode ביחרו באפשרות (PPPoE (used by DSL providers only.

בתבנית PPPoE User Name הקלידו את שם המשתמש שלכם ולאחריו Ineto@ , בתבנית PPPoE Password הקלידו את סיסמתכם.

לסיום הקליקו על הכפתור Apply

3com

כעת הראוטר מוגדר בהצלחה על מחשבכם.