הגדרת חשבון דואר אלקטרוני Outlook 2013

1. יש להיכנס לתוכנת Office Outlook 2013 ולהקליק על הלשונית "קובץ" בתפריט הכלים העליון, שם יש לבחור באפשרות "הגדרת חשבון" 

outlook2013Settings

2. לאחר כניסה "הגדרות חשבון" יש להקליק על "חדש" 

 outlook2013new
3. בחלון שייפתח יש לסמן את האופציה השניה "הגדרה ידנית או סוגי שרת נוספים" 

outlook2013new1
4. בחלון שייפתח יש לסמן את האופצייה השלישית "POP או IMAP" ולאחר מכן להקליק על הכפתור "הבא" 
outlook2013setting1

5.בתבנית "השם שלך" הכנס את שם התצוגה שלך 
בתבנית כתובת דואר אלקטרוני הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה לך מאינטרנט רימון
בתיבה "שרת דואר נכנס" יש להקליד: mail.neto.net.il
בתיבה "שרת דואר יוצא" יש להקליד: mail.neto.net.il
בתיבה שם המשתמש יש להקליד את כתובת המייל שלך
בתיבת הסיסמא יש להקליד את הסיסמא אשר סופקה מטעם אינטרנט רימון 
אחרי מילוי הפרטים יש להקליק על הכפתור "הגדרות נוספות" 

outlook2013setting2
6. בחלון הבא יש לסמן בוי  האופציה הראשונה  "שרת הדואר היוצא שלי (STMP) דורש אימות ולהקליק על "אישור" 
outlook2013anothersettings
7. בחלון שיופיע יש להקליק על הכפתור "בדיקת הגדרות חשבון" ולאחר מכן להקליק על הכפתור "הבא" 
outlook2013settings4
8.לאחר הופעת שני סימני "וי" בחלון הקלק על הכפתור "סגור" 
outlook2013finish
9. הקלקה על הכפתור "סיום" תוביל לסיומו של תהליך ההגדרה ותחילת השימוש ב Outlook2013

outlook2013finish2
כעת הדואר אלקטרוני מוגדר בהצלחה על מחשבכם.