הגדרת חשבון דואר אלקטרוני בWindows Mail

1.לאחר כניסה ל Windows mail,הקלק על "חדש" בתפריט העליון והקלק על "חשבונות דואר אלקטרוני".

windowsmail1

2. בחלון "חשבונות" הקלק על הכפתור "הוספה" 

windowsmail2

3.בחלון "הוספת חשבון" הקלק על "חשבון דואר אלקטרוני" 

windowsmail3

4.בתבנית דואר אלקטרוני הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שלך

בתבנית "סיסמה" הקלד את הסיסמה שלך

בתבנית "שם תצוגה עבור ההודעות הנשלחות" הקלד את שם התצוגה הרצוי

סמן ב "וי" את האפשרות "קבע באופן ידני את תצורת הגדרות השרת" 

הקלק על "הבא" 

windows5

5. תחת "סוגי שרת"- 

בתפריט "סוג שרת" בחר באפשרות "POP".

בתבנית "כתובת שרת" הקלד mail.neto.net.il ובתבנית "יציאה" הקלד 110.

בתפריט "אימות באמצעות" בחר באפשרות "טקסט רגיל" .

בתבנית "שם משתמש לכניסה" הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, לדוגמא: username@neto.net.il.

תחת "פרטי שרת דואר יוצא".

בתבנית "כתובת שרת" הקלד "mail.neto.net.il" ובתבנית יציאה הקלד 25.

סמן ב "וי" את האפשרות השנייה "מחייב אימות" .

 

windows5

6. הקלק על כפתור "סיום" 

windowsmailfinish

כעת חשבון הדואר האלקטרוני שלך מוגדר על Windos mail.