הגדרת חייגן HOT בWINDOWS XP

1. נלחץ על "התחל" ומשם נבחר "לוח בקרה"
winxp1

2. נקליק על "חיבורי רשת"
winxp2

3. נלחץ על "קובץ" ומשם על "התקשרות חדשה"
winxp3

4.נפתח לנו אשף התקשרות חדשה, נלחץ על "הבא"
winxp4

5. נבחר באפשרות |התחבר למקום העבודה שלי" ונלחץ על "הבא"
5

6. נבחר באפשרות "התקשרות רשת וירטואלית פרטית" ונלחץ על "הבא"
winxp6

7. ב"שם חברה" נקליד "רימון" ונלחץ על הבא
winxp7

8. נבחר באפשרות "אל תחייג" ונלחץ על הבא
winxp8

9. נקליד בשורה את הכתובת cable.neto.net.il ונלחץ על הבא
winxp9

10. נסמן בV "הוסף קיצור דרך" ונלחץ על "סיום"
winxp10

11. בחלון ההתקשרות שעלה נבחר ב"מאפיינים"
winxp11

12. נעבור ללשונית "אבטחה" ומשם נבחר "מתקדמת", ונלחץ על כפתור "הגדרות"
winxp12

13. תחת הצפנת נתונים נבחר באפשרות "הצפנה אופציונלית", ונסמן בV את אפשרות "סיסמא לא מוצפנת PAP" - ונלחץ "אישור"
winxp13

14. בחלון הבא נלחץ "כן"
winxp14

15.  נלך ללשונית "עבודה ברשת" נבחר בסוג VPN באפשרות PPTP VPN, ונלחץ OK.
winxp15

16. בחלון ההתקשרות נכניס שם משתמש וסיסמא, נסמן בV "שמור שם משתמש וסיסמא" ונלחץ על "התקשר"
winxpdialfinal

החייגן נוצר בהצלחה ומוכן לשימוש!