הגדרת חייגן HOT ב Windows8

1.לאחר כניסה אל תפריט ההתחל הקליקו על "שולחן עבודה".
win8start
2.הקליקו על הלחצן הימני בעכבר והכנסו אל "התאם אישית".
win8dial
3.הקליקו על הלשונית "לוח הבקרה".
win8dial
4.הקליקו על הלינק "הצג את מצב הרשת והמשימות". 
win8dial
5.הקליקו על הלינק "הגדר חיבור או רשת חדשים".
win8dial
6.הקלק על "התחבר למקום עבודה" ולאחר מכן על "הבא".
win8dial
7.הקליקו על האפשרות הראשונה "השתמש בחיבור שלי לאינטרנט (VPN)". 
win8dial
8.סמנו את האפשרות האחרונה "אפשר לי להחליט מאוחר יותר" ולאחר מכן הקליקו על "הבא". 
win8dial
9.בתבנית "כתובת אינטרנט" הקלידו cable.neto.net.il ובתבנית "שם יעד" הקלידו "רימון".
סמנו את האפשרות השנייה -" זכור את האישורים שלי"והשלישית "אפשר לאנשים אחרים להשתמש בחיבור זה",
לאחר מכן הקליקו על "יצירה".
win8dial
10.הקליקו על "שנה הגדרות מתאם".
win8dial
11.הקליקו בעזרת הלחצן הימני של העכבר על החייגן של רימון וביחרו ב "מאפיינים".
win8dial
12.הקליקו על הלשונית "אבטחה" ובתוכה ביחרו בתפריט הגלילה "סוג VPN" 
ב-(Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP/IPSec,
בתפריט הגלילה "הצפנת נתונים" ביחרו ב "הצפנה אופציונלית (התחבר גם אם אין הצפנה)",
סמנו את האפשרות "אפשר שימוש בפרוטוקולים אלה",
סמנו בנוסף גם את "סיסמה לא מוצפנת" (PAP) והקליקו על "אישור".
win8dial
13.הקליקו על החייגן של רימון בעזרת המקש הימני של העכבר וביחרו ב"צור קיצור דרך".
win8dial
14.בחלונית שתפתח הקליקו על "כן".
win8dial
15.בשולחן העבודה הקליקו על חייגן רימון ובתפריט השמאלי על "התחבר".
win8dial
16.במידה וישנו מצב של סיסמא או שם שאינם נכונים הקליקו בעזרת הלחצן הימני
של העכבר וביחרו ב "נקה אישורים מאוחסנים במטמון"
win8dial
כעת החייגן מוגדר בהצלחה על מחשבכם.