הגדרת חייגן HOT ב Windows7

1.לאחר כניסה אל תפריט ה"התחל" הקליקו על "לוח הבקרה".
win7hot
2.הקלק על "מצב הרשת והמשימות".
win7hot
3.הקלק על "הגדר חיבור או רשת חדשים". 
win7hot
4.הקלק על "התחבר למקום עבודה" ולאחר מכן על "הבא".
win7hot
5. כעת , הקלק על "הגדדר חיבור חדש בכל זאת".
win7hot
6.סמן את האפשרות הראשונה "לא, צור חיבור חדש" והקלק על "הבא".
win7hot
7.הקלק על האפשרות הראשונה "השתמש בחיבור שלי לאינטרנט (VPN).
win7hot
8.סמנו את האפשרות השלישית "אפשר לי להחליט מאוחר יותר" והקליקו על "הבא".
win7hot
9.בתבנית כתובת אינטרנט הקלידו: cable.neto.net.il , בתבנית שם היעד הקלידו:רימון  VPN ,
סמנו ב V את שתי האפשרויות האחרונות והקליקו על "הבא". 
win7hot
10.הקלידו את שם המשתמש והסיסמה שלכם ולאחר מכן סמנו ב V את "זכור סיסמה זו" והקליקו על "יצירה".
win7hot
11.המתינו מספר שניות.
win7hot
12.הקליקו על "התחבר כעת".
win7hot
13.הקליקו על "שנה הגדרות מתאם" בתפריט הימני.
win7hot
14.על סמל VPN רימון הקליקו בעזרת הלחצן הימני של העכבר וביחרו ב "מאפיינים".
win7hot
15.בלשונית "אבטחה" ביחרו בתפריט הגלילה באופצייה "Layer 2 Tunneling Protocol..",
בתפריט הגלילה "הצפנת נתונים" ביחרו באפשרות "הצפנה אופציונלית".
סמנו את האופצייה "אפשר שימוש בפרוטוקולים אלה" ולאחר מכן סמנו V באפשרות "סיסמה לא מוצפנת (PAP)",
הקליקו על "אישור".
win7hot
16.בחלונית שתפתח הקליקו על "כן"
win7hot
17.הקליקו על סמל VPN רימון בעזרת הלחצן הימני של העכבר ובחרו ב"צור קיצור דרך".
win7hot
18.הקליקו על "כן".
win7hot
כעת החייגן מוגדר בהצלחה על מחשבכם.