הגדרת חייגן HOT ב Windows Vista

1.לאחר כניסה אל "התחל" הקליקו על "לוח הבקרה". 
windowsvista1
2.הקליקו פעמיים על "מרכז הרשת והשיתוף".
windowsvista2
3.הקליקו על "הגדר חיבור או רשת" בתפריט הימני.
windowsvista3
4.ביחרו באפשרות "התחבר למקום העבודה" והקליקו על "הבא".
windowsvista4
5.סמנו את האפשרות "לא,צור חיבור חדש" , במידה ולא נוצרו אי פעם חייגים - דלגו על עמוד זה.
windowsvista5
6.הקליקו  פעמיים על "השתמש בחיבור שלי לאינטרנט VPN.
windows6
7.בתבנית "כתובת אינטרנט" הקלידו את הכותבת: cable.neto.net.il,
בתבנית "שם יעד" הקלידו: "רימון", סמנו את שתי האפשרויות האחרונות:
"אפשר לאנשים אחרים להשתמש בחיבור זה" ו-
"אל תתחבר כעת:הגדר את החיבור בלבד כדי שאוכל להתחבר מאוחר יותר".

windowsvista7
8.הקלידו את שם המשתמש והסיסמא שלכם ולאחר מכן קליקו על "יצירה".
windowsvistapass
9.המתינו מספר שניות.
windowsvistaconnection
10. הקליקו על "התחבר כעת" ולאחר מכן על "סגור".
windowsvistacon
11.הכנסו אל תפריט ההתחל והקליקו על "לוח הבקרה". 
vistastart
12. הקליקו פעמיים על "מרכז הרשת והשיתוף".
windowsvista
13. הקליקו על "נהל חיבורי רשת".
windowsvista
14.הקלק עם הלחצן הימני של העכבר על החיבור Rimon ובחר ב"מאפיינים".
windowsvista
15.הכנס אל לשונית ה"אבטחה" סמן את האפשרות "מתקדמת" והקלק על "הגדרות".
windowsvista
16.בתפריט הגלילה הקליקו על "הצפנה אופציונלית" ,
סמנו את האפשרות הראשונה "אפשר שימוש בפרוטוקולים אלה",
"סיסמה לא מוצפנת", "Challenege Handshake Autthntication Protocol" והקליקו על "אישור".
windowsvista
17.בחלונית שתפתח הקליקו על "כן". 
windowsvista
18.ביחרו בלשונית "עבודה ברשת" ובתפריט הגלילה ביחרו ב "PPTP VPN",
בתבנית הלבנה סמנו את כל האפשרויות המופיעות והקליקו על "אישור".
windowsvista
19.בתפריט הגלילה "הצפנת נתונים" בחר באפשרות "הצפנה אופציונלית",
סמנו את האפשרות "אפשר שימוש בפרוטוקולים אלה"  "אפשר שימוש בפרוטוקולים אלה",
"סיסמה לא מוצפנת", "Challenege Handshake Autthntication Protocol" והקליקו על "אישור".
windowsvista
20.בחלונית שתפתח הקליקו על "כן".
windowsvista
21.בלשונית "עבודה ברשת" הקליקו על תפריט הגלילה וביחרו ב "PPTP VPN",
בתבנית הלבנה סמנו את כל האפשוריות והקליקו על "אישור".
windowsvista
כעת החייגן מודר בהצלחה על מחשבכם.