איפוס דפדפן internet explorer

 1. נלחץ על הסמן כלים "כלים" ומשם נלחץ על "אפשרויות אינטרנט".

explorer choose options

 2. נעבור ללשונית "מתקדם" /  "Advanced" , ונלחץ על "איפוס" / "Reset"

explorer clear choose

3. נלחץ על "אישור", ונפעיל מחדש את הדפדפן.