איפוס דפדפן firefox

לפני ביצוע איפוס הדפדפן רצוי לוודא שיש ברשותכם עותק  של כל הסיסמאות השונות לחשבונות שונים כגון דואר אלקטרוני או פורומים שבד"כ שמורות בזכרון הדפדפן. חשוב לדעת שיתכן ואיפוס הדפדפן יהפוך ללא זמין כל הרחבה שהיא שהותקנה בעבר כגון סרגלי כלים,סרגלי חיפוש ותוספים שונים כגון FLASH ו JAVA.

1. נלחץ על לחצן ה  בראש החלון, ובתפריט נסמן את האפשרות "עזרה"

firefox reset

2.כעת יפתח חלון לאישור הפעולה, ובו נלחץ על לחצן ה "הפעלה מחדש".

 firefox reset2

3. כעת יפתח  החלון הבא שבו נסמן את כל האפשרוית מלבד מחיקת הסימניות.

  • אזהרה: סימון האפשרות "מחק את כל הסימניות" תגרום למחיקה מלאה שלהן.

firefox reset3

4. לאחר שסימנו את השדות הרצויים נלחץ "בצע שינויים והפעל מחדש" להחלת השינויים.