איפוס דפדפן chrome

  • לפני ביצוע ניקוי הדפדפן רצוי לוודא שיש ברשותכם עותק  של כל הסיסמאות השונות לחשבונות שונים כגון דואר אלקטרוני או פורומים שבד"כ שמורות בזכרון הדפדפן.

1. נלחץ על "אפשרויות" ובתוך התפריט נסמן את "כלים"

ונלחץ על "נקה נתוני גלישה"

 chrome clear 1

 

2. בחלון שיפתח, נלחץ על החץ שליד "מחק את הפריטים.."

ברשימה שנפתחה נלחץ על "משחר ההיסטוריה"

לאחר מכן נסמן את כל השדות ב-v  ונלחץ על "נקה נתוני גלישה".

chrome clear2

 

  • לאחר ביצוע הניקוי רצוי לאתחל את הדפדפן על מנת לחוות את ההשפעה המלאה.