אזור אישי

Adding a New Rule

You can adjust and set surfing time (permanently or temporarily) in your home any time you like.

buttons: 

button_image: 

button_title: 

שינוי מסלול

popup_id: 

pane-rimon-ajax-change-level

button_image: 

button_title: 

קבוצות אתרים

popup_id: 

pane-rimon-ajax-groups-list

button_image: 

button_title: 

שינוי סיסמאות

popup_id: 

pane-rimon-ajax-update-password

button_image: 

button_title: 

צפייה בחשבוניות

popup_id: 

pane-rimon-ajax-view-invoices

button_image: 

button_title: 

רשימה אישית

popup_id: 

pane-rimon-ajax-personal-list

button_image: 

button_title: 

תזמונטו

button_image: 

button_title: 

דוא"ל

button_image: 

button_title: 

מצגות הדרכה

הגדרות

 • מסך הגדרות 1
 • מסך הגדרות 2
 • מסך הגדרות 3
 • מסך הגדרות 4
 • מסך הגדרות 5
קבוצת פריטים 1הגדרה 1
הגדרה 2
הגדרה 3
קבוצת פריטים 2הגדרה 1
הגדרה 2
הגדרה 3

Managing Access to My Web Sites

ניהול נגישות לאתרי האינטרנט שלי

רשימה לבנה

הוסף אתרים שברצונך לאפשר גלישה


רשימה שחורה

הוסף אתרים שברצונך לחסום


Managing access to my groups

Changing Your Password

שינוי סיסמא

סיסמת סינון ואזור אישי

סיסמת גלישה

לקוח יקר שים לב

שינוי סיסמא זה ישפיע על כניסתך ל:

 • חשבונך האישי באתר
 • שינוי מסלולים
 • תיבת הדואר האלקטרוני

בהחלפת סיסמא זו, אין לשנות את הגדרות

הסיסמא בחייגן או בראוטר שברשותך

view invoices

Update password

site password

rauter password

שינינו את מדיניות הסיסמאות
למה?
For change password for rauter

Change Password This will affect your entry to:

 • Personal account on the site
 • Changing tracks
 • E-mail box

This password replacement, do not change the settings

Password up connection or your router

Change Password This will affect your entry to:

 • Internet

This password replacement, do change the settings

Password up connection or your router

Managing access to my sites

Update Level